Logo

Pensioenuitvoering en communicatie

Bij ons staat de deelnemer van het pensioenfonds centraal. De dienstverlening bestaat uit een veelheid van activiteiten. We begeleiden de deelnemers vanaf het moment van indiensttreding tot en met het moment van pensioneren. Wij zorgen ervoor dat we de pensioenrechten in de opbouwfase juist en volledig administreren, het pensioen tijdig en correct uitkeren en communiceren transparant over pensioenrechten. Ook ondersteunen we de aangesloten werkgevers bij de administratieve taken die horen bij een sluitende pensioenoplossing.

We staan voor goed doordacht, realiseerbaar en strategisch communicatieadvies. We vervullen op communicatiegebied een sparringpartner rol naar de pensioenfondsbesturen voor strategische vraagstukken. Een goede strategie en een onderbouwde aanpak zijn de basis om de fondsdoelstellingen te behalen en doelgroepen te beïnvloeden. In de communicatieve ondersteuning denken we strategisch mee en maken we een praktische vertaalslag naar de uitvoering en inzet van communicatiemiddelen. We stellen een communicatiestrategie op, vertalen deze strategie naar een communicatieplan en verzorgen de uitvoering van de communicatie op zowel individueel als collectief niveau.

D
e uitvoerende processen die de pensioenfondsen aan ons hebben toevertrouwd, worden onafhankelijk getoetst. Daartoe hebben we digitale control testing ingevoerd wat betekent dat we voortdurend in control zijn en niet alleen op specifieke audit momenten. De resultaten van deze continue toetsingen worden door externe en interne auditors aan onze klanten gerapporteerd in de ISAE 3402 Type II assurance rapportage, de assurance rapportages bij de basisgegevens en interne audit rapportages die wij open en transparant met de pensioenfondsbesturen bespreken.

Pensioenuitvoering en communicatie