Logo

Visie op duurzaamheid

Wij zijn ervan overtuigd dat we als vermogensbeheerder, pensioenuitvoeringsorganisatie en als werkgever een rol kunnen spelen in de verduurzaming van de samenleving in brede zin. Het is onze ambitie om samen met onze pensioenfondsklanten een positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en maatschappij. Hierbij geven we invulling aan good governance, goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering en duurzaam vermogensbeheer.

Visie op duurzaamheid
Good governance

Good governance

Sterk bestuur, ethische bedrijfspraktijken en prudent risicobeheer waarbij uitdrukkelijk duurzaamheidscenario's worden beoordeeld, zijn belangrijke bouwstenen om onze duurzaamheid en de duurzaamheid van onze pensioenfondsklanten te bevorderen. De gedragscode en de financiële eed of belofte die we in ons integriteitsbeleid hebben opgenomen, dienen als basis voor hoge normen van integriteit en ethiek waarbij we het klantbelang altijd vooropstellen. Iedere medewerker van DPS heeft zich hieraan gecommitteerd.