Logo

Portefeuille management

We zijn overtuigd van de interne uitvoering van portefeuillemanagement. Portefeuillemanagement beheert de interne beleggingsmandaten op een duurzame en kostenbewuste wijze, adviseert over de economische visie en de tactische asset allocatie in samenspraak met fiduciair advies en fiduciair beheer. Op deze manier worden beleidsvoorstellen niet alleen op strategische meerwaarde getoetst maar ook op uitvoerbaarheid.

Binnen portefeuillemanagement wordt ook de treasury rol ingevuld en wordt het liquiditeitsbeheer uitgevoerd. Bij de keuze voor interne uitvoering van portefeuillemanagement wordt een voortdurende afweging tussen kosten, beheersbaarheid en maatwerk gemaakt waarbij duurzaamheid aspecten een integraal onderdeel vormen van deze afweging.

Voor de interne uitvoering van het portefeuillemanagement vormen de door het bestuur vastgestelde beleid en kaders het uitgangspunt. Onze resultaten worden via een GIPS© verificatie door een externe auditor getoetst, terwijl onze kernprocessen binnen de reikwijdte van de jaarlijkse ISAE Type II assurance rapportage worden getoetst.

Portefeuille management