Logo

Fiduciair advies

Het professioneel beheren van de pensioenfonds balans vergt een diepgaande kennis van alle aspecten van vermogensbeheer. Samen met de pensioenfondsen worden de doelstellingen, de rendementsambitie en het risicoprofiel vertaald naar een strategie en een daarbij passend beleggingsbeleid en beleggingskaders. Fiduciair advies adviseert onze pensioenfondsklanten over het beleggingsbeleid en daaraan gekoppelde onderwerpen. Hierbij wordt een risico gedreven, integrale aanpak met oog voor duurzaamheid gehanteerd, gericht op het bereiken van de lange termijn strategische doelstellingen. Fiduciair advies ondersteunt bij de samenstelling van een economisch wereldbeeld, risico scenario's en interpretatie van kwantitatieve analyses.

Fiduciair advies