Logo

Actuarieel, juridisch en pensioenadvies

Actuarieel, juridisch en pensioenadvies geeft inhoudelijk advies over financierings- en waarderingsvraagstukken en biedt ondersteuning bij collectieve waardeoverdrachten. Voor de voorgaande vraagstukken worden ondermeer beleidsnotities opgesteld en worden de actuariele berekeningen uitgevoerd die hierbij van belang zijn. Aanvullend informeert DPS de pensioenfondsen op pro-actieve basis over de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en vertaalt deze ontwikkelingen naar concrete beleidsvoorstellen.  

Daarnaast adviseert Actuarieel, juridisch en pensioenadvies inzake de fondsgrondslagen, waaronder de sterftegrondslagen en ervaringssterfte en worden prognoseberekeningen alsmede continuiteitsanalyses uitgevoerd. Tenslotte adviseert Actuarieel, juridisch en pensioenadvies aangaande diverse juridische documenten, zoals de statuten, pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst en ondersteunt Actuarieel, juridisch en pensioenadvies de fondsbesturen bij klachtenafwikkeling.

Actuarieel, juridisch en pensioenadvies