Logo

Ons bestuur

Wij zijn een zelfstandige integrale pensioendienstverlener en vermogensbeheerder. De aandelen van DPS zijn volledig in handen van Stichting Pensioenfonds PDN. Stichting Pensioenfonds PDN is daarmee eigenaar en klant van DPS en biedt hierdoor een solide basis voor de verdere ontwikkeling van DPS.

Onze governancestructuur kenmerkt zich door een two-tier systeem, bestaande uit een Raad van Commissarissen en twee statutaire bestuurders. De Raad van Commissarissen namens onze eigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategische koers van DPS, het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten en het waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

De statutaire bestuurders bepalen de richting van onze organisatie, houden toezicht op het financieel beheer en zorgen voor de effectieve uitvoering van de diensten. Voor de dagelijkse gang van zaken worden statutaire bestuurders ondersteund door ons Management Team.

De totale organisatie omvang van DPS bedraagt 70 toegewijde professionals.

Organigram

Directie en Management Team van DPS

Guido Croonen.png (320 KB) Bob Puijn.png (821 KB) Marton Bloemer.jpg (78 KB) Willy Bours.png (219 KB) Stijn Spauwen.png (229 KB)
Guido Croonen
(bestuurder)
Algemeen Directeur

Voorzitter directie
Compliance
Audit

Bob Puijn
(bestuurder)
Chief Investment Officer

Fiduciair advies
Fiduciair beheer
Portefeuille management
Beleggingsadministratie
Administratieve Organisatie en Interne Beheersing


Marton Bloemer
(MT)
Chief Finance & Risk Officer

Willy Bours 
(MT)
Mgr Pensioenen & Communicatie
Stijn Spauwen
(MT)
Mgr Pensioenadvies & actuariaat

Onze organisatiestructuur

We opereren als beleggingsonderneming onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikken over de benodigde vergunningen voor vermogensbeheer, beleggingsadvies en orderverwerking voor professionele beleggers.

Onze gestroomlijnde organisatiestructuur zorgt voor efficiënte communicatie en besluitvorming, waardoor we onze klanten snelle en responsieve ondersteuning kunnen bieden. Deze wendbare aanpak, in combinatie met onze expertise en toewijding aan kwaliteit, onderscheidt ons in de competitieve pensioensector.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist dat een beleggingsonderneming zoals DPS vermeldt hoeveel in totaal aan variabele beloningen is uitgekeerd en hoeveel medewerkers € 1 mln of meer aan variabele beloningen ontvingen. In totaal werd aan de medewerkers van DPS een variabele beloning van € 617 k uitbetaald over het afgelopen jaar. Passend binnen het beloningsbeleid dat DPS voert, verdient geen enkele medewerker binnen DPS een variabele beloning van € 1 mln of meer.