Logo

Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning is inhoudsdeskundig op het gebied van governance waarbij de ontwikkeligen in de pensioenwereld op de voet worden gevolgd en worden vertaald naar zorgvuldige besluitvormingsprocedures en reflectie op het bestuurlijk functioneren. Vanuit bestuursondersteuning worden het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ondersteund. Dit omvat het opstellen en bijhouden van de strategische jaaragenda, de fondsdocumenten, de governance gerelateerde activiteiten waaronder verkiezingen, geschiktheidsplannen en de facilitering van trainingen en opleidingen.

Ook onderhoudt bestuursondersteuning de contacten met uiteenlopende externe stakeholders waaronder de toezichthouder. Bovendien vervult het bestuursbureau de brugfunctie tussen het pensioenfonds en DPS via het vertalen van besluiten naar de uitvoeringsorganisatie en monitort in onze bestuursbureau propositie de opvolging van besluiten en adviesvoorbereiding door alle betrokken kennisdisciplines.

Bestuursondersteuning