Logo

Fiduciair beheer

Fiduciair beheer is verantwoordelijk voor het selecteren en monitoren van de vermogensbeheerders.  Fiduciair beheer vertaalt het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid naar concrete beleggingsmandaten. Hierbij is het essentieel dat de mandaten dusdanig worden vormgegeven dat die optimaal bijdragen aan de doelstelling van de pensioenfondsen. Bij een selectie voor invulling van de beleggingsmandaten volgen we een gestructureerd proces. We gaan binnen dit proces aan de slag op basis van strikte criteria die we gezamenlijk met het fondsbestuur bepalen. Criteria zoals passief of actief beheer, kosten, duurzaamheid, transparantie, risicotolerantie, duurzaamheidscriteria en complexiteit worden geformaliseerd waarbij we altijd vanuit een portefeuille gedachte de selectie vormgeven.

Op basis van de voorhanden kennis bij ons intern portefeuille management worden mandaten voor selectie op individueel beleggingstitel niveau beoordeeld, worden specfieke risico's in posities geduid en wordt de operationele aansturing van het mandaat op portefeuille management niveau beoordeeld.

Na de selectie monitort fiduciair beheer de beleggingsmandaten waarbij beleggingsrestricties, interne beheersing, compliance, rendementen en risico’s bij voortduring worden bewaakt. Bij afwijkingen neemt fiduciair beheer de nodige acties al dan niet in nauw overleg met het bestuur.

Fiduciair beheer